Seurakuntatalon salien vuokrat 1.7.2016 lukien
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntatalon salien vuokrat 1.7.2016 lukien

Seurakuntatalon tiloista perhejuhliin sopivia tiloja ovat iso sali, kahvio, päätysali, pieni sali ja perähuone.

Tilojen vuokrat on määritelty kertavuokrina, johon sisältyy tilan käyttöaikaa 8 tuntia. Kultakin ylittävältä alkavalta tunnilta vuokraa korotetaan 10 %.

Kirkolliset toimitukset

Oman seurakunnan jäseneltä ei peritä vuokraa tilasta, jossa kirkollinen toimitus (kaste, vihkiminen tai hautaan siunaus) suoritetaan.  Jos samassa tilassa järjestetään toimituksen jälkeen perhejuhla, peritään hinnoittelun mukainen vuokra 50 %:lla alennettuna.

Muilta kuin oman seurakunnan jäseniltä peritään kirkollisissa toimituksissa tilavuokrana 80 €, kuitenkin enintään tilalle vahvistettu perusvuokra.

Perhejuhlat

Hinnoittelua sovelletaan, kun tapahtuman kohdehenkilönä on oman seurakunnan jäsen.  Perhejuhlalla tarkoitetaan kaste-, hää- ja rippijuhlaa sekä muistotilaisuutta. 

Vuokraan sisältyy tilan käyttö kalusteineen ja varusteineen, keittiön ja astiastojen käyttö sekä pöytäliinat.  Keittiön käytöstä perhejuhlaa edeltävänä päivänä peritään tuntiveloitus.

 

Ruokatarjoilu

Kahvitarjoilu
Kahvio 130 100
Iso sali ja kahvio 195 160
Päätysali 160 130
Päätysali ja perähuone 170 140
Pieni sali 150 100
Pääkeittiön erilliskäyttö 10 €/t 10 €/t

Muut tapahtumat

Perushintaan sisältyy tilan käyttö varusteineen kalusteineen.  Tarjoilua sisältävissä tapahtumissa vuokraan sisältyy lisäksi keittiötilojen ja astiastojen käyttöoikeus.  Jos tapahtumaan tarvitaan pöytäliinat, ne laskutetaan erikseen.
 

  Perusvuokra Ruokatarjoilu Kahvitarjoilu
Kahvio 80 150 120
Iso sali 135 - -
Kahvio + iso sali 160 230 195
Päätysali 115 180 150
Päätysali + perähuone 130 195 165
Pieni sali 100 170 120
Nuorten kerhotila 65 - 100
Iso kerhotila 45 - -
Alahuoneet 1+2 45 - -
Takkahuone / kokoushuone / perähuone 30   30
Pääkeittiön erilliskäyttö €/t 15 15 15
Pöytäliinat €/kpl - 5 5