Avioliiton siunaaminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Avioliiton siunaaminen

Vihittiinkö teidät maistraatissa? Liittonne voidaan siunata luterilaisessa kirkossa, vaikka teidät on vihitty maistraatissa ja muussa kuin luterilaisessa kirkossa.

Kristillisen avioliittoon vihkimisen sijaan avioliiton voi solmia maistraatissa tai muun kuin evankelisluterilaisen kirkon käytännön mukaisesti. Jos teidät on vihitty näin, voitte halutessanne pyytää liitollenne siunausta myös evankelisluterilaisen kirkon perinteen mukaisesti. Liittonne voidaan siunata vaikkapa kotipaikkakuntanne kirkossa.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä, mutta eroaa kysymysten sanamuodolla. Sormusten vaihtaminen kuuluu vihkimiseen, joten sormusrukousta ei liiton siunaamisessa rukoilla.

Samaa sukupuolta oleva aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden.

Muuten avioliiton siunaamisesta ja rukoushetkestä sovitaan kuten vihkimisestäkin. Aloittakaa siis asioimalla kirkkoherranvirastossa.


Lue lisää avioliiton siunaamisesta ja samaa sukupuolta olevien avioliiton rukouksesta.

Etsi virsiä verkkovirsikirjasta.