Siunaus ja muistotilaisuus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siunaus ja muistotilaisuus

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen.

Sovi siunauksesta ja muistotilaisuudesta kirkkoherranvirastossa

Haluamme tukea sinua surusi keskellä. Läheisesi kuoltua aloita hautajaisjärjestelyt asioimalla kirkkoherranvirastossa. Vainaja voidaan siunata ja haudata, kun lääkärin kantama kuolintodistus on saapunut kirkkoherranvirastoon. Virastossa sovit siunaustilaisuuden ajan, paikan, siunaavan papin ja kanttorin. Suosittelemme käymään virastossa paikan päällä, mutta asioista voidaan sopia myös puhelimitse tai hautaustoimiston välityksellä.

Viraston henkilökunta auttaa myös virkatodistuksiin liittyvissä asioissa ja neuvoo perunkirjoituksessa tarvittavien sukuselvitysten hankinnassa.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin mahdollisimman pian ja sopii tarkemmin siunaustilaisuuden, hautaan laskun ja muistotilaisuuden kulusta sekä siunaustoimituksen virsistä. Yleensä pappi tapaa lähiomaiset henkilökohtaisesti joko heidän kotonaan tai seurakuntatalolla. Useimmiten pappi osallistuu myös muistotilaisuuteen.

Seurakunnalla on useita erikokoisia tiloja, joita voi vuokrata muistotilaisuutta varten. Tiloihimme voit tutustua verkkosivujen tilaesittelyjen avulla ja käymällä paikan päällä. Tilat varataan kirkkoherranvirastosta.

Siunausajat perjantaisin ja lauantaisin

Siunauksen voi järjestää kirkossa, muussa tilassa tai haudalla. Siunaukset järjestetään pääsääntöisesti kirkossa perjantaisin tai lauantaisin klo 9:n ja 14:n välisenä aikana, jos muistotilaisuus on seurakunnan tiloissa. Jos muistotilaisuus on muualla, voidaan siunauksia toimittaa kirkossa klo 18 saakka. Siunauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.

Hautajaisten musiikki

Musiikilla on tärkeä tehtävä hautaan siunaamisessa ja muistotilaisuudessa. Surun keskellä sanat eivät aina tuo lohtua eivätkä onnistu kuvaamaan kaipausta. Musiikki voi lohduttaa ja kantaa raskaalla hetkellä, tuoda toivoa ja antaa tunteille väylän.

Siunaustilaisuuteen kuuluu yleensä urkumusiikkia, virsiä sekä mahdollisia musiikkiesityksiä. Hautaan siunaamisen musiikin valinnassa tulee huomioida toimituksen jumalanpalvelusluonne. Valmistellessasi omaisesi siunaustilaisuutta tai hautaan siunaamista, keskustele tilaisuuden musiikista hyvissä ajoin etukäteen kanttorin kanssa.


Etsi virsiä verkkovirsikirjasta.

Kuuntele hautajaismusiikkia Oulun seurakuntien verkkopalvelusta.

Kuva: Seppo Laitanen