Kirkollisveroon ei muutosta vuonna 2017
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkollisveroon ei muutosta vuonna 2017

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt pitää kirkollisveroprosentin ennallaan. Valtuusto vahvisti viikko sitten pitämässään kokouksessa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,25. Veroprosentti pidetään ennallaan, vaikka ensi vuoden tuloksesta odotetaankin alijäämäistä.

”Korottamiseen ei vielä ensi vuonna ole tarvetta, vaan ennakoitu alijäämä on katettavissa edellisvuosien ylijäämillä”, toteaa talousjohtaja Urpo Reponen. Reposen mukaan tulevina vuosina tuloveroprosentin korottamista on kuitenkin vakavasti harkittava, jotta seurakunnan talous saadaan tasapainoon.   

Valtuusto vahvisti myös seurakunnan tekemän maahanmuuttajatyön painopistealueet vuoteen 2018 saakka. Keskeisiksi painopisteiksi ovat muodostuneet muun muassa maahanmuuttajatyön esillä pitäminen, kotouttaminen sekä vuoropuhelun lisääminen turvapaikanhakijoiden ja paikkakuntalaisten kesken.