Talouteen paikkausta osakerahastojen myynnillä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Talouteen paikkausta osakerahastojen myynnillä

Seurakunta käyttää sijoitusvarojaan talouden tasapainottamiseen. Kirkkoneuvosto päätti myös julistaa haettavaksi kaksi suntion virkaa ja valitsi edustajia luottamustehtäviin.

Seurakunnan vuoden 2017 alijäämäiseen talouteen haetaan paikkausta osakerahastojen myynnillä. Kirkkoneuvosto valtuutti talousjohtajan myymään 30 prosenttia osakerahastoista ja sijoittamaan rahastojen peruspääoman uudelleen. Myyntivoiton tulouttamisen arvioidaan paikkaavan alijäämäistä taloutta noin 200 000 eurolla. Kuluvan vuoden talousarviossa alijäämää on 433 000 euroa.

Seurakunnan vuodesta 2010 alkaen hoidetun sijoitussalkun markkina-arvo on kasvanut 66 prosenttia, vuonna 2016 kasvu oli 8,5 prosenttia. Sijoitussalkkua hoitaa täyden valtakirjan palveluna Seligson Oyj. Sijoitussalkkuun kuuluu Seligsonin omia korko- ja osakerahastoja, joiden markkina-arvo oli vuoden 2016 lopussa noin 1,6 miljoonaa euroa.

Edustajavalintoja toimintakaudeksi

Neuvosto valitsi seurakunnan edustajaksi Kotipolku Oy:n hallitukseen jäseneksi Pekka Joutsenojan ja varajäseneksi Jukka Markkasen sekä yhtiökokousedustajaksi Liisa Väätäisen ja varaedustajaksi Kyllikki Puustisen. Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin edustajaksi valittiin Pekka Joutsenoja. Edustajat ovat toimineet tehtävässään jo kaksi edellistä vuotta.

Omaisuuden tarkastajaksi kaudeksi 2017 - 2018 nimettiin yksimielisesti Tarja Korhonen. Hän on toiminut seurakunnan omaisuuden tarkastajana myös kirkkoneuvoston edellisellä kaksivuotiskaudella. Omaisuuden tarkastaja tarkastaa vuosittain seurakunnan omistamien rakennusten ja niiden irtamisiston kunnon.

Kaksi suntion virkaa auki

Kirkkoneuvosto päätti julistaa kaksi suntion virkaa haettavaksi nykyisten suntioiden jäädessä eläkkeelle. Valinnat pyritään tekemään helmikuussa.

Vastuuryhmät tiedoksi

Kirkkoneuvosto sai myös tiedokseen seurakunnan tehtäväalueiden seitsemän vastuuryhmää, jotka toimivat nykyisellä kokoonpanollaan seuraavat kaksi vuotta. Vastuuryhmissä eri alueilla ja aloilla vaikuttavat seurakuntalaiset osallistuvat seurakunnan toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 25.1.2017.

 

Kesätyöpaikat hautausmailla

Etsimme kesä- ja heinäkuuksi työntekijöitä seurakuntamme hautausmaille puistotöihin. Hae verkossa viimeistään 28.2. Lue lisää

Kausityöpaikat hautausmailla

Haemme touko-lokakuuksi kausityöntekijöitä hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon. Hae viimeistään 28.2. Lue lisää