Juttu omaishoitajakerhosta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vertaiselle saa jakaa ilon, harmin ja huumorin

Lääkäri, ylilääkäri, hoitaja, farmaseutti… Sairaanhoitaja Maija Halonen Siilinjärven kunnan mielenvireyspalveluista luettelee omaishoitajan rooleja. ”Putkimies puuttui”, kuuluu ryhmästä. Joka toinen torstai kokoontuvassa omaishoitajaryhmässä omaishoitajat paneutuivat helmikuun alussa tunteisiin.

Sairaanhoitaja Halonen kannustaa omaishoitajia puhumaan tunteistaan. Toisen omaishoitajan tunteiden kuuleminen merkitsee paljon. ”Omaishoitajat kantavat raskasta henkistä kuormaa. Oma terveys, hoidon sitovuus ja vastuullisuus ja tulevaisuus nostattavat tunteita. Usein kielteisistä tunteista vaietaan, koska niiden löytäminen itsestä yllättää ja pelottaa. Myönteiset tunteet taas jäävät raskaiden alle. Hämmentää sekin, kun tuntee samasta asiasta yhtä aikaa rakkautta ja vihaa tai iloa ja surua.”Halonen muistuttaa, että surun tehtävänä on muuttaa hyviksi muistoiksi se, mikä ei enää ole mahdollista.

Ryhmäläiset nyökyttelevät. Tunnemyllerrys on tuttua. ”Minä panen vaaleanpunaiset silmälasit päähän, niin alan nähdä vaikeat tilanteet jopa koomisina. Se auttaa. Ja tämä ryhmä”, yksi ryhmään tullut omaishoitaja sanoo. Yksi tuulettaa tunteitaan lenkillä, toinen liikuntaryhmässä. Etäisyyden ottaminen kotiin ja hoidettavaan auttaa.

Joka toinen torstai kokoontuvassa omaishoitajien ryhmässä käsitellään omaishoitoon liittyviä aiheita. Helmikuussa 2017 sairaanhoitaja-seksuaalineuvoja Maija Halonen Siilinjärven kunnasta vieraili virittämässä keskustelua omaishoitajan tunteista. Kuva: Sini-Marja Kuusipalo

Puolisosta hoitajaksi

Puolisonsa omaishoitajat kohtaavat myös parisuhteen muutoksen hoivasuhteeksi. ”Hoidettava voi torjua läheisyyden. Jotkut hoitajat kokevat olevansa elävän leskiä. Joskus kiintymys ja rakkaus voivat muuttua hoitotyön raskauden myötä katkeruudeksi”, Maija Halonen sanoo.

”Muistisairas taas voi puhua seksistä ronskisti. Kun puolison puhetapa muuttuu, voi koko aihe hämmentää hoitajaa. Erityisesti omaishoitajanaisille naisellisuus jää hoitajan roolin vuoksi taka-alalle”, seksuaalineuvojanakin työskentelevä Maija Halonen kuvaa.

Parisuhteen muutos herättää omaishoitajaryhmässä tunteita. Itkettää se kipu, kun läheinen suhde puolisoon on muuttunut täysin. ”Kun muistisairaan miehen tunteet ovat kuolleet, hän ei huoli lähelle. Sitä niin toivoisi saavansa mennä toisen kainaloon”, sanoo yksi.

Vinkkejä ja ymmärtävät korvat

Siilinjärven seurakunta järjestää Punaisen Ristin kanssa vertaisryhmän omaishoitajille. Ryhmässä keskitytään läheistään hoitavan omaan jaksamiseen ja kokemusten jakamiseen vertaisten kanssa.

”Ryhmä antaa kokemuksen, että en ole yksin. Me ymmärrämme toisiamme”, miehensä omaishoitaja Anita Pyykkönen sanoo.

”Omaishoitajaryhmään voi tulla, vaikka ei olisi virallinen omaishoitaja. Ovet ovat avoinna niillekin, jotka hoitavat läheistään säännöllisesti ilman virallista omaishoitajastatusta”, diakoni Kirsi Launonen sanoo. Launonen muistuttaa, että vertaiskokemuksien jakamisesta hyötyvät myös etäomaishoitajat.

Kuluvan kevään aikana omaishoitajaryhmän teemoina ovat mm. oma elämänkaari, ensiaputaidot ja liikunta hyvinvoinnin tuojana. Päiväaikaan kokoontuva avoin ryhmä on koonnut erityisesti puolison omaishoitajia.

Siilinjärvellä ja Vuorelassa lapsen omaishoitajalle vertaistukea tarjoaa seurakunnan ryhmistä Siiliperheet. Ryhmät ovat syntyneet erityislasten perheiden tarpeisiin, ja niitä organisoi seurakunnan diakoninen perhetyö.

16.2.2017
Sini-Marja Kuusipalo


Vuoden 2017 alussa Siilinjärvellä on omaishoitoperheitä noin 105. Noin 30 hoitaa muistisairasta omaistaan. Hoitajia on 30-vuotiaista yli 90-vuotiaisiin. Suuri osa hoitajista on ikäihmisiä, jotka hoitavat iäkästä puolisoaan. (Lähde: Siilinjärven kunta)

 

Omaishoitajien liiton mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa on arviolta 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä, eli omaistaan hoitava on tehnyt kunnan kanssa sopimuksen omaishoidosta.

"En ole yksin." Anita Pyykönen iloitsee vertaisten kohtaamisesta.

Kuva: Sini-Marja Kuusipalo