Kaksi uutta suntiota valittiin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kaksi uutta suntiota valittiin

Seurakuntaan valittiin suntion tehtäviin Markku Mäenpää ja Jukka Puusti. Kirkkoneuvosto myös antoi lausunnon seurakuntavaaliasiassa.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan suntion virkoihin 1.4.2017 lukien Markku Mäenpään Ähtäristä ja 1.6.2017 lukien
Jukka Puustin Ylivieskasta sekä varalle Juha Huttusen Joroisista. Virkaa haki 28 hakijaa, joista haastateltiin kuusi. Virat tulivat avoimiksi edellisten suntioiden jäädessä eläkkeelle. Suntion tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatapahtumien käytännön tehtävät sekä seurakunnan kiinteistötyö.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa taloustoimistosta kaksi toimistosihteerin virkaa. Virkojen lakkauttaminen on osa seurakunnan henkilöstösuunnitelmaa.

Seurakuntavaalipäivää ollaan myöhentämässä

Siilinjärven kirkkoneuvosto antoi Kirkkohallitukselle lausunnon seurakuntavaalien vaalisäännösten muutosesityksestä. Lausunto annettiin Kirkkohallituksen pyynnöstä. Siilinjärven kirkkoneuvosto kannattaa seurakuntavaalipäivän muutosta viikolla. Nykyisin vaalit pidetään joka neljäs vuosi isänpäivänä, ja esityksessä ehdotetaan siirtoa marraskuun kolmannelle sunnuntaille, minkä arvoidaan lisäävän äänestysaktiivisuutta.

Toiseksi kirkkoneuvosto kannattaa vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuden tiukennusta, mikä selkeyttää henkilöiden nimeämistä kyseisiin tehtäviin. Esitetyn muutoksen myötä vaalien ehdokas tai hänen läheisensä olisi esteellinen vaalilautakunnan jäseneksi sekä vaalitoimitsijan ja -avustajan tehtävään.

Kolmanneksi neuvosto kannattaa äänestysajan muuttamista niin, että ennakkoon voisi äännestää myös lauantaina. Nykyisin  ennakkoäänestys on järjestettävä kirkkoherranvirastossa
tai seurakuntatoimistossa koko pakollisen ennakkoäänestysajan maanantaista perjantaihin.

Lausuntokierroksen jälkeen Kirkkohallituksen esittää muutoksen kirkolliskokouksen päätettäväksi. Seuraavan kerran seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2018.

23.2.2017

 

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.2.2017.

 

Kesätyöpaikat hautausmailla

Etsimme kesä- ja heinäkuuksi työntekijöitä seurakuntamme hautausmaille puistotöihin. Hae verkossa viimeistään 28.2. Lue lisää

Kausityöpaikat hautausmailla

Haemme touko-lokakuuksi kausityöntekijöitä hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon. Hae viimeistään 28.2. Lue lisää