Viime vuoden tulos reilusti alijäämäinen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Viime vuoden tulos reilusti alijäämäinen

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Siilinjärven seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilinpäätös jäi tilinpäätössiirtojen jälkeen lähes 226 000 euroa alijäämäiseksi. Tulos oli kuitenkin 100 000 euroa ennakoitua parempi.  Edellisestä vuodesta alijäämä kasvoi 206 000 euroa. 

Seurakunnan tuloslaskelman mukaan vuoden 2016 käyttötalouden toimintatuottoja kertyi runsaat 640 000 euroa (kasvua edellisvuoteen 2,3 %) ja toimintakuluja liki 3 880 000 euroa (vähennystä 2,8 %). Toimintakuluista henkilöstökuluja oli 65,5 prosenttia, ja henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta 6 prosenttia. Seurakunnan taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä liki 11 800 000 euroa (vähennystä edellisvuoteen 3,9 %) ja investointimenot liki 637 000 euroa.

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui vajaa 141 000 euroa, joka on 46,7 prosenttia edellisvuotta heikompi. Tämä selittyy erityisesti kirkollisverotulojen ja rahoitustuottojen vähenemisellä.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius on heikentynyt. Tulos heikkeni, koska viime vuosien suurien investointien johdosta poistotaso on noussut ja rahoitustuotot ovat pienentyneet.

Tilikauden tulos muodostui liki 262 000 euroa alijäämäiseksi, kun vuoden 2016 talousarviossa oli varauduttu 362 000 euron alijäämään.  Ennakoitua hieman paremman tuloksen muodostumiseen vaikutti keskeisimmin arvioitua pienemmät henkilöstökulut. 

Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi noin 226 000 euroa.

Suunnitelmakaudella 2017 - 2019 tulosennusteet ovat edellisvuosia heikompia. Korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa heikentää merkittävästi tulevien vuosien tuloksia. Vuonna 2017 on uhkana toiminnan vuosikatteen kääntyminen negatiiviseksi, ja vuonna 2018 seurakunta joutunee turvautumaan tuloveroprosentin korottamiseen tai merkittävään kulujen karsimiseen. Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat talouden taantuma, luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.3.2017.

23.3.2017