Kirkkoherra vaihtuu kesällä 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoherra vaihtuu kesällä 2018

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Seppo Laitanen jää eläkkeelle kesällä 2018.

Seurakunnan nykyinen kirkkoherra jää eläkkeelle kesällä 2018. Uusi kirkkoherra voidaan valita välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa.

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Seppo Laitanen jää eläkkeelle 1.6.2018 lukien, minkä johdosta seurakunta valitsee uuden kirkkoherran vuoden 2018 alussa. Vuodesta 2014 lähtien seurakunnat ovat voineet valita kirkkoherran välittömällä tai välillisellä vaalilla. Vaalitavasta päätää lopullisesti hiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto kannattaa vaalitavaksi välillistä vaalia. Välillistä vaalitapaa kannatetaan, koska uuden kirkkoherran valinta tapahtuu varsin lähellä seurakuntavaalien 2018 ajankohtaa. Kirkkoneuvosto on päättänyt aktivoida keskustelua kirkkoherranvaalista ennen kuin kirkkovaltuusto päättää vaalitavasta toukokuun alussa 2017.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.3.2017.

23.3.2017