Kirkkoherran vaalitavan vaihtoehtojen vertailua
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoherran vaalitavan vaihtoehtojen vertailua

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto aloitti kokouksessaan 22.3.2017 kirkkoherranvaaliin liittyvän valmisteluprosessin. Yhtenä prosessin osana kirkkoneuvosto päätti tiedottaa tulevasta vaalista ja aktivoida siitä käytävää keskustelua. Olennainen uusi tekijä vaalissa on mahdollisuus vaalitavan valitsemiseen kahdesta vaihtoehdosta.

Kirkkoherran vaihtumista seurakunnassa on varmaan aina seurattu ja jännitetty. Vanhastaan on totuttu siihen, että kirkkoherran vaali on tärkeimpiä paikkoja, joissa seurakunnan jäsen saa sanoa sanansa ja vaikuttaa. Välitön vaali, jossa seurakuntalaisten äänet ratkaisevat lopputuloksen, on aiemmin ollut ainoa vaihtoehto.

Aika muuttuu ja asiatkin. Niinpä myös kirkkoherran valintatapa muuttui vuonna 2014, jolloin tuli käyttöön ns. välillisen vaalin mahdollisuus. Siinä kirkkoherran valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto, seurakuntayhtymissä seurakuntaneuvosto. Samaa menettelyä siirryttiin jo aiemmin käyttämään seurakunnan kappalaisten ja kanttorien valinnassa.

Yhtenä syynä muutokseen on, että seurakunnan vaalien äänestysprosentti ei yleensä nouse kovin korkeaksi. Edellisessä kirkkoherranvaalissa Siilinjärvellä vuonna 2011 äänestysprosentti oli 12,78.  Vaalien valmistelu ja toteuttaminen on melko työlästä puuhaa, ja välillisen vaalin mahdollisuus otetaan käyttöön myös vaivan säästämiseksi.

Useimmat seurakunnat, joissa kirkkoherran valinta on tullut ajankohtaiseksi vuoden 2014 muutoksen jälkeen, ovatkin päätyneet valitsemaan välillisen vaalin. Toki myös välittömään vaaliin päätyneitä seurakuntia mahtuu joukkoon. Välitön vaali on edelleen ensisijainen vaihtoehto ja toteutuu, ellei seurakunta nimenomaan pyydä välillistä vaalia.

Välillistä vaalia haluava seurakunta esittää hiippakunnan tuomiokapitulille valinnan suorittamista välillisenä vaalina. Ellei mitään erityistä syytä ole päättää toisin, tuomiokapituli vahvistaa vaalitavan. Kirkkovaltuusto, jossa on seurakunnan koosta riippuen 11 - 39 jäsentä (Siilinjärvellä 27), valitsee kirkkoherran niiden hakijoiden joukosta, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi kirkkoherran virkaan. Valinta on hakijoiden määrästä riippuen yleensä kaksivaiheinen: kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta ovat mukana ratkaisevassa toisessa äänestyksessä, ja heistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.

Mitä muutos merkitsee itse vaalin suhteen? Välillisessä vaalissa ääntään käyttävät kirkkovaltuuston jäsenet, ja kirkkovaltuustolla on mahdollisuus tutustua hakijoiden hakupapereihin, vertailla ansioita ja myös haastatella heitä. Valtuuston jäsen voi näin saada huomattavasti laajemman ja perusteellisemman käsityksen hakijoista kuin mitä yksittäisen seurakuntalaisen on mahdollista saada välittömässä vaalissa pakollisen jumalanpalvelusnäytteen sekä mahdollisten keskustelutilaisuuksien tai lehtihaastatteluiden perusteella.

Paljon riippuu tietenkin kirkkovaltuuston asiantuntemuksesta ja asiaan paneutumisesta.  Kirkkoherran valinta on yksi painoarvoltaan suurimpia ratkaisuja, joita kirkkovaltuusto voi tehdä – tämä mahdollisuus on annettukin vasta äskettäin! Valtuutettujen on syytä lähteä tehtäväänsä avoimin mielin ja vastuunsa muistaen. Valinnan kannalta toisarvoisten perusteiden ei saa antaa vaikuttaa ratkaisuun.

Vaalin hallintomenettelyohje painottaa keskeisiä lainmukaisuusperusteita erityisen voimakkaasti: ”[Objektiviteetti- eli puolueettomuus]periaatteen keskeinen sisältö on, ettei hallintotoiminta saa perustua epäasiallisiin tai hallinnolle muutoin vieraisiin perusteisiin. Puolueettomuutta vaarantavia tekijöitä ovat muun muassa ystävien tai läheisten suosiminen.” Seurakunnan hallinto ei myöskään tunne mitään ryhmäpakkoa, vaan jokaisen valtuutetun on toimittava vain oman harkinnan pohjalta, ”kunnian ja omantunnon” mukaan.

 

28.3.2017

Seppo Laitanen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Siilinjärven seurakunta


Siilinjärven seurakunnan nykyinen kirkkoherra Seppo Laitanen jää eläkkeelle 1.6.2018.

Voit ottaa kantaa tulevan kirkkoherran vaalin vaalitapaan myös gallupissa.
Aloita uusi viestiketju Siirry arkistoon
Aihe / Aloittaja   Viimeisin / Viestejä