Diakonian sijainen jatkaa - papistoon lisää työvoimaa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Diakonian sijainen jatkaa - papistoon lisää työvoimaa

Kirkkoneuvosto valitsi Kirsi Launosen jatkamaan diakonian viran sijaisena. Papistoon kutsutaan uusi pappi määräaikaiseen tehtävään.

Diakoniatyössä sijaisena toiminut sosionomi (AMK)-diakoni Kirsi Launonen jatkaa tehtävässään 1.8.2018 saakka diakoniaviranhaltijan Marjo Heiskasen virkavapauden ajan.

Toiseksi kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille uuden papin määrämistä määräajaksi seurakuntapastorin osa-aikaiseen virkaan. Virkaan esitetään teologian maisteri Heidi Haimilahtea, joka vihittäisiin papiksi kuluvan vuoden kesäkuun alussa. Viran hoito kestää vuoden loppuun. Pastorin tehtäviin kuuluisivat diakoniatyön papin tehtävät.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 26.4.2017.

27.4.2017