Valtuusto vahvisti alijäämäisen tilinpäätöksen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Valtuusto vahvisti alijäämäisen tilinpäätöksen

Kirkkovaltuusto vahvisti Siilinjärven seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen tilintarkastuslausunnon perustella. Tilinpäätös jäi tilinpäätössiirtojen jälkeen lähes 226 000 euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius on heikentynyt. Tulosta heikentävät sekä viime vuosien suurien investointien johdosta noussut poistotaso että pienentyneet rahoitustuotot.

Tilikauden tulos muodostui liki 262 000 euroa alijäämäiseksi, kun vuoden 2016 talousarviossa oli varauduttu 362 000 euron alijäämään.  Ennakoitua hieman paremman tuloksen muodostumiseen vaikutti keskeisimmin arvioitua pienemmät henkilöstökulut. 

Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi noin 226 000 euroa. Siilinjärven seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy.

Viime vuoden tilinpäätöksen lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan taloussäännön. Sillä valtuusto ohjaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuudenhoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

4.5.2017

Lue lisää kirkkovaltuuston kokouspöytäkirjasta 3.5.2017 ja Tasekirjasta 2016.


pdf liite

Tasekirja 2016