Siilinjärven seurakunta siirtynee toiseen rovastikuntaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Siilinjärven seurakunta siirtynee toiseen rovastikuntaan

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli harkitsee Siilinjärven rovastikunnan purkamista. Rovastikuntaan kuuluvat Siilinjärven, Keiteleen, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon seurakunnat. Jos rovastikunta puretaan, sen seurakunnat liitetään muihin rovastikuntiin.

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto kannattaa seurakunnan liittämistä Kuopion tuomiorovastikuntaan. Siilinjärven rovastikuntaan kuuluneet Nilsiän ja Maaningan seurakunnat ovat seurakuntaliitoksen myötä siirtyneet Kuopion tuomiorovastikuntaan, johon Siilinjärvikin kuului 1980-luvun lopulle saakka. Toinen vaihtoehto Siilinjärven seurakunnan uudeksi rovastikunnaksi olisi Iisalmen rovastikunta.

Rovastikunnan seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä seurakuntatyön eri aloilla. Yhteistyö on hyödyttänyt erityisesti niitä seurakuntia, joissa jäsen- ja osallistujamäärät ovat pieniä. Myös Yhteisvastuukeräyksestä saatuja diakonia-avustuksia on jaettu rovastikunnan sisällä. Yhteisvastuu-varojen valtakunnallinen kohdentaminen rovastikuntien diakoniatyön avustusmäärärahoiksi päättyi vuonna 2016. Nykyisin rovastikunnan diakoniatoimikunta voi anoa avustuksia Kirkon diakoniarahastosta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin, joihin kuuluu 5 - 10 seurakuntaa. Rovastikuntaa johtaa lääninrovasti. Siilinjärven rovastikunnan lääninrovastina toimii kirkkoherra Oiva Malinen Keiteleeltä.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 17.5.2017.

18.5.2017