Kirkonkirjanpito siirtymässä alueelliseen keskusrekisteriin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkonkirjanpito siirtymässä alueelliseen keskusrekisteriin

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käynnistänyt neuvottelut hiippakunnan seurakuntien kirkonkirjanpidon liittämisestä alueellisiin keskusrekistereihin. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautuu suunnitelmaan varauksellisesti.

Kuopion hiippakunnan suunnitelman mukaan sen alueella olisi vastaisuudessa neljä keskusrekisteriä, joihin kaikki hiippakunnan seurakunnat kuuluisivat. Suunnitelmassa Siilinjärven seurakunta liittyisi Kuopion keskusrekisteriin vuoden 2019 alussa. Liittyminen alueelliseen keskusrekisteriin merkitsisi seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävien merkittävää vähenemistä.

Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvosto suhtautuu suunnitelmaan varauksellisesti, koska se ei tuo kustannussäästöjä ja vie seurakuntalaisten asioiden hoitoa pois omasta seurakunnasta. Kirkkoherra valtuutettiin kuitenkin olemaan mukana asiaa koskevissa jatkoneuvotteluissa.

Alueellisten keskusrekisterien perustaminen kuuluu Kirkkohallituksen vuonna 2015 tekemään linjaukseen. Sen mukaan keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista, seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai itsenäisistä seurakunnista.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 17.5.2017.

18.5.2017