Kirkollisveroprosentti säilynee entisellään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkollisveroprosentti säilynee entisellään

Siilinjärven seurakunta aikoo pitää kirkollisveroprosenttinsa yhä 1,25:nä. Vuosi 2018 arvioidaan alijäämäiseksi.

Alijäämäisistä tuloksista huolimatta seurakunta aikoo lykätä veroprosentin korotusta vielä vuodella. Vuoden 2018 ennakoitu alijäämä on mahdollista kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota vuoden 2017 lopussa tulee olemaan noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroprosentin vahvistaa seurakunnan kirkkovaltuusto syksyn kokouksessaan.

Vuonna 2017 Siilinjärven seurakunnan kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän 4–5 prosenttia. Verotuloja vähentävät kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahaleikkaukset ja seurakunnan jäsenmäärän väheneminen.

Siilinjärven seurakunta on säilyttänyt tuloveroprosenttinsa 1,25:nä jo 1970-luvun alkupuolelta. Siilinjärven kirkollisveroprosentti on Kuopion hiippakunnan pienin.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 26.7.2017.

27.7.2017