Entisen pappilan ympäristö kaavoitetaan asunnoille
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Entisen pappilan ympäristö kaavoitetaan asunnoille

Siilinjärven kunta kaavoittaa entisen kirkkoherran pappilan ympäristön alueen. Seurakunta maksaa kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta korvausta kunnalle 165 000 euroa.

Kaavoitettavalle yhteensä noin 1,4 hehtaarin alueelle tulee rakennusoikeutta pien- ja kerrostaloille 4 950 k-m2. Alueelle rakentamista ei kunnan ja seurakunnan välisessä maankäyttösopimuksessa ole aikataulutettu.

Kaavamuutoksella laajennetaan myös Viinamäen hautausmaan paikoitusaluetta.

Kaavamuutosta koskevan maankäyttösopimuksen hyväksyy seurakunnan kirkkovaltuusto syksyn kokouksessaan. Siilinjärven kunnan valtuusto käsittelee asemakaavan muutoksen lokakuussa 2017.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 26.7.2017.

27.7.2017