Kirkollisveroon ei muutosta vuonna 2018
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkollisveroon ei muutosta vuonna 2018

Veroprosentti säilytetään 1,25:nä vielä ensi vuoden ajan. Vuoden 2018 ennakoitu alijäämä katetaan edellisvuosien ylijäämästä.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt pitää kirkollisveroprosentin ennallaan. Valtuusto vahvisti vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,25. Veroprosentti pidetään ennallaan, vaikka ensi vuoden tuloksesta odotetaankin alijäämäistä.

Vuoden 2018 ennakoitu alijäämä on mahdollista kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota taseessa kuluvan vuoden lopussa olemaan noin 3,5 miljoonaa euroa. Seurakunnan on korotettava tuloveroprosenttia tulevina vuosina talouden tasapainottamiseksi.

Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi Viinamäen asemakaavamuutosta koskevan maankäyttösopimuksen. Siilinjärven kunta on kaavoittanut entisen kirkkoherran pappilan ympäristön alueen. Seurakunta maksaa kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta korvausta kunnalle 165 000 euroa. Kaavamuutoksella seurakunnan tontille tulee rakennusoikeutta pien- ja kerrostaloille ja lisäksi laajennetaan Viinamäen hautausmaan paikoitusaluetta.

27.10.2017

Lue lisää