Seurakunta tenttasi kirkkoherraehdokkaita
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta tenttasi kirkkoherraehdokkaita

Seurakuntasali täyttyi maanantai-iltana kiinnostuneesta yleisöstä, kun Siilinjärven kirkkoherraehdokkaat Arja Huuskonen ja Olli Kortelainen asettuivat yleisön haastateltavaksi. Vuosien kokemus kirkon työstä heijastui ehdokkaiden tasaisissa vastauksissa.

Seurakuntalaisia kiinnosti muun muassa ehdokkaiden usko ja suhde Raamattuun.

”Uskon Jumalaan ja siihen, että Jeesus on Jumalan poika. Olen antanut sydämeni Jumalalle”, Olli Kortelainen muotoili.

”Minä uskon Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen, kolmiyhteiseen Jumalaan”, Arja Huuskonen sanoi.

Suhdetta Raamatun auktoriteetiin heräteltiin kysymyksellä suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen. Molemmat ovat valmiit vihkimään avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja, jos kirkon yleinen linjaus sen tulevaisuudessa sallii.

”Kristityn tärkein tehtävä on olla kristitty toiselle”, Arja Huuskonen korosti ja viittasi rakkauden kaksoiskäskyyn ohjenuoranaan. Myös Kortelainen vetosi samaan käskyyn.

Kirkkoherraehdokkaat Arja Huuskonen ja Olli Kortelainen seurakuntalaisten haastateltavana 13.11.2017. Kuva: Sini-Marja Kuusipalo

Työn moninaisuus arvossa

Lähetystyöhön sekä paikalliseen työhön maahanmuuttajien parissa molemmat suhtautuvat myönteisesti ja kiinnostuneesti. Huuskonen toi esiin maahanmuuttajat vapaaehtoistyön näkökulmasta, Kortelainen rippikoulun näkökulmasta. Myös lapsityön ja etsivän nuorisotyön merkitys on molemmille ehdokkaille ilmeinen. ”Työ lasten ja perheiden parissa on seurakunnan johtotähti”, Kortelainen linjasi. ”On tärkeää, että työntekijät lähtevät sinne missä nuoret ovat. Henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää”, Huuskonen painotti.

Seurakuntalaisten osallistaminen seurakuntatoimintaan kiinnosti yleisöä. Arja Huuskonen painotti seurakuntalaisuuden tukemisessa henkilökohtaisen tuntemisen merkitystä ja laaja-alaisuutta läpi työalojen. Olli Kortelainen peräsi työntekijöiden asennemuutosta ja vapaaehtoistyön johtamisen koulutusta.

Seurakuntaelämän paikallisia ominaispiirteitä ehdokkaat eivät vastauksissaan juurikaan tuoneet esiin.

Henkilöstön johtamista luvassa

Seurakunnan työntekijöitä kiinnosti kirkkoherran ote henkilöstöjohtamiseen. Molemmilla hakijoilla on kokemusta erityisesti Siilinjärveä pienempien seurakuntien johtamisesta.

”Kirkkoherra johtaa, vastaa ja valvoo. Siilinjärven seurakunnassa on paljon työntekijöitä, siksi henkilöstöjohtaminen painottuu”, Kortelainen linjasi.

Huuskoselle kirkkoherran tehtävistä tärkeimpiä ovat hallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävät. ”Hengellinen hallinto tulee sitten esiin arjen kohtaamisissa ja jumalanpalveluksessa.”

Ehdokkaista Olli Kortelainen on seurannut Siilinjärven seurakunnan elämää naapurista Varpaisjärveltä ja hiippakunnan tuomiokapitulista käsin ja pitää seurakunnan ulkoisia tunnusmerkkejä hyvänä. Arja Huuskoseen Siilinjärven seurakunta jätti myönteisen jäljen jo hänen hakiessaan Siilinjärven kirkkoherraksi vuonna 2011.

Mikä on unelmasi seurakunnasta osana yhteiskuntaa?

”Seurakunta on osa hyvinvoinnin eteenpäin viemistä. Seurakunta tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa työtä laajasti monenlaisten ihmisten parissa”, Arja Huuskonen kuvaili.

”Seurakunta on Jumalan kansan perhe, yhteisö, jossa julistetaan, kasvatetaan ja palvellaan”, Olli Kortelainen muotoili seurakunnan roolin.

Myös parannuksenteosta oltiin kiinnostuneita. Huuskosen mukaan jokaisen on tehtävä parannusta itsekkyydestä, omahyväisyydestä ja ylpeydestä. Kortelainen nimesi parannuksenteon kohteeksi välinpitämättömyyden.

Tilaisuuden juonsi lääninrovasti Oiva Malinen, joka toimii Siilinjärven kirkkoherran vaalin valmistelijana. Kirkkoherran valitsee seurakunnan kirkkovaltuusto 14. joulukuuta. Tämä on ensimmäinen kerta seurakunnan historiassa, kun kirkkoherra valitaan välillisesti eikä suoralla vaalilla. Kirkkoherran valinta välillisesti kirkkovaltuustossa on vaalitapana yleistynyt viime vuosina Kuopion hiippakunnassa ja koko maassa.

14.11.2017
Sini-Marja Kuusipalo

Kuva: Sini-Marja Kuusipalo