Kirkkoherraksi esitetään Olli Kortelaista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoherraksi esitetään Olli Kortelaista

Kirkkoneuvosto esittää uudeksi kirkkoherraksi Olli Kortelaista. Kirkkoherran valitsee kirkkovaltuusto 14.12.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoherra Olli Kortelaisen valitsemista Siilinjärven seurakunnan kirkkoherraksi.  Esitys perustuu hakemuksiin, ansiovertailuun, tuomiokapitulin lausuntoon, kolmeen erilliseen haastatteluun ja soveltuvuustestiin.

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoherran vaalin 14. joulukuuta. Valintakokous on julkinen, mutta tarvittaessa valtuusto käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista suljetuin ovin. Asian käsittelyn ajaksi lääninrovasti Oiva Maliselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus. Jos valtuuston jäsenet ovat yksimielisiä päätösehdotuksessa esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei käytännössä toimiteta suljetuin lipuin tai muulla vaalimenettelyllä.

Virkaan valitulle kirkkoherralle pyydetään hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräys 1.6.2018 alkaen.

Määräaikaan mennessä Siilinjärven kirkkoherran virkaa haki neljä henkilöä: Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien kirkkoherra Arja Huuskonen, Varpaisjärven kirkkoherra Olli Kortelainen, Kajaanin seurakunnan seurakuntapastori Matti Oikarinen ja pastori Antti Ylönen. Kaikki hakijat täyttävät viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset. Tuomiokapitulin lausunnon mukaan hakijoista Huuskosella ja Kortelaisella on myös viran hoitoon tarvittavat edellytykset. Seurakunta on haastatellut hakijoista Huuskosen ja Kortelaisen marraskuun aikana, ja heille on myös tehty soveltuvuusarviointi.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.11.2017.

23.11.2017