40 prosenttia henkilökunnasta eläkkeelle lähivuosina
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

40 prosenttia henkilökunnasta eläkkeelle lähivuosina

Seurakunnasta ollaan vähentämässä vähintään kuusi henkilötyövuotta vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähennykset tehdään eläköitymisten myötä.

Vuosina 2018–2025 Siilinjärven seurakunnan henkilöstöstä 40 prosenttia eli 22 henkilöä jää eläkkeelle. Eniten eläkkeelle jääviä on papeissa ja lastenohjaajissa. Muiden kuin eläköitymisen perusteella vapautuvien virkojen täyttämisestä päättää kirkkoneuvosto. Uusia vakinaisia virkoja tai tehtäviä ei enää perusteta.

Henkilöstön eläköityminen ja ikäjakauman muutos ovat suurimpia tulevaisuuden haasteita seurakunnan henkilöstöpolitiikassa. Tulevaisuutta leimaavat heikkenevä taloustilanne, jäsenmäärän väheneminen ja toimintaan vaikuttavat palvelurakenteen muutokset. Palvelurakennetta muuttavat kastettujen ja kirkollisten vihkimisten määrän väheneminen, hautausten määrän
kasvu ja rippikoulun uudistaminen.

Henkilöstömäärään vaikuttavista asioista ratkaistavana on myös seurakunnan järjestämän iltapäiväkerhotoiminnan laajuus. Seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa ja kirkosta eroamisen hillitsemisessä seurakunta pitää haasteenaan nuoriin aikuisiin ja työikäiseen väestöön kohdistuvaa toimintaa. Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat myös kokonaiskirkolliset hankkeet, kuten väestökirjanpidon siirtyminen keskusrekistereihin.

Kirkkoneuvoston käsittelemä seurakunnan henkilöstöohjelma ja -suunitelma vuosiksi 2018–2025 hyväksytään kirkkovaltuustossa.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.11.2017.

23.11.2017