Seurakunta ei vielä liity aluekeskusrekisteriin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta ei vielä liity aluekeskusrekisteriin

Kirkkovaltuusto päätti, että Siilinjärven seurakunta ei liity Kuopion aluekeskusrekisteriin vielä vuonna 2019.

Seurakunnan luottamuselimet suhtautuvat aluerekisteriin siirtymiseen kielteisesti. Kuluvan vuoden keväällä kirkkoneuvosto katsoi siirtymisen huonontavan seurakuntalaisten saamia palveluja ja arvioi, ettei seurakunta säästä palvelun kustannuksissa. Joulukuun kokouksessaan kirkkovaltuusto päätti, ettei Siilinjärven seurakunta liity Kuopion aluerekisterviin vielä vuoden 2019 alussa.

Loppuvuoden tuoreiden laskelmien mukaan alueelliseen rekisteriin liittyminen vähentäisi seurakunnan kirkkoherranviraston kustannuksia nykyisestä noin 10 %. Siilinjärven seurakunnan osuus rekisterin kustannuksista olisi vuoden 2019 alussa ollut noin 45 000 euroa ja kirkkoherranviraston ja aluerekisterin yhteiskustannus 104 000 euroa. Nykyisin seurakunnan kirkkoherranviraston nettokustannukset ovat noin 117 000 euroa.

Kirkkohallitus linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Kuopion hiippakunnassa voisi vastaisuudessa olla neljä keskusrekisteriä, joista Siilinjärven seurakunta voisi liittyä Kuopion rekisteriin. Tällä hetkellä on kyse seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädöksillä. Hankeita ohjaavat hiippakuntien tuomiokapitulit.

Aluerekisteriin liittymisen jälkeen seurakunnan jäseniä palveltaisiin edelleen paikallisessa kirkkoherranvirastossa, joka vastaanottaa kirkonkirjojen pitoon liittyviä asiakirjoja ja välittää pyyntöjä ja tietoja keskusrekisteriin. Keskusrekisteri vastaisi jäsenluetteloiden ajan tasalla pitämisestä, todistusten antamisesta, kirkonkirjojen arkistoinnista ja tietosuojasta.

14.12.2017

Lue lisää