Vuoden 2018 taloustilanne miinusmerkkinen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2018 taloustilanne miinusmerkkinen

Seurakunnan tilikauden 2018 tulos arvioidaan noin 428 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan ensi vuoden talousarvion ja kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman. Talousarvioehdotuksessa vuoden 2018 käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat noin 3 812 000 euroa eli 1 %:n verran edellisvuotta pienemmät. Toimintatuotot ovat 666 000 euroa ja kasvavat edellisvuodesta 2 %. Ensi vuoden kirkollisverotulojen on arvioitu vähenevän 2 %. Investointikuluja seurakunnalla on vuonna 2018 yhteensä 106 000 euroa.

Taloussuunnitelmassa on huomioitu vuosien 2019-2020 tuloveroprosentiksi 1,4 %, jotta vuosikate ei kääntyisi negatiiviseksi. Vuoden 2018 rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät 48 000 euroa.

Kirkkoneuvoston antaman talousraamin mukaan vuoden 2018 talousarviossa palvelu- ja tarvikehankintoja vähennetään noin 1,5 prosenttia edellisvuoden tasosta. Palkoissa varaudutaan 1 %:n korotuksiin.

Seurakunnan ensi vuoden toimintaa sävyttää kirkkoherran vaihtuminen ja vuoden lopulla pidettävät seurakuntavaalit. Kaikkien työalojen yhteinen painopiste on seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen.

Talousarvion 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 hyväksyy kirkkovaltuusto kokouksessaan 14.12.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 22.11.2017.

23.11.2017