Tulossa jäsenyyden ja vaalien vuosi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tulossa jäsenyyden ja vaalien vuosi

Ensi vuoden seurakuntavaalien tunnus on # minun kirkkoni.

Vuonna 2018 seurakunnan toiminnassa pyritään vahvistamaan jäsenyyttä. Taloudeltaan tuleva vuosi näyttää liki 430 000 euroa alijäämäiseltä.

Seurakunta on linjannut ensi vuoden painopisteekseen seurakuntalaisuuden eli seurakunnan jäsenyyden vahvistamisen. Vuotta 2018 sävyttävät myös kirkkoherran vaihtuminen ja vuoden lopulla pidettävät seurakuntavaalit.

"Jokaisella jäsenellä on oikeus omaan paikkaansa seurakunnan elämässä. Jäsenyys on läsnä paitsi kirkkoon tultaessa myös työelämän kuvioissa ja harrastusten parissa. Niin syntyvät lapset kuin paikkakunnalle muuttavat seurakunnan uudet jäsenet ovat oma erityinen haasteensa seurakunnan toiminnassa. Pientä kristittyä tulee auttaa elämään osaansa alusta alkaen mahdollisimman täydesti. Uudelle tulijalle tulisi löytyä selkeä paikka seurakunnan elämässä. Näihin haluamme satsata entistä paremmin, "kirkkoherra Seppo Laitanen sanoo.

Osallisuus ja jäsenyys nousevat pinnalle tulevissa seurakuntavaaleissa. "Äänioikeutetulle seurakunnan jäsenelle osallisuus merkitsee vuonna 2018 mahdollisuutta vaikuttaa seurakuntansa päätöksentekoon omalla äänellään tai jopa olemista itse ehdokkaana vaaleissa", kirkkoherra Seppo Laitanen toteaa.

Talous alijäämäinen

Seurakunnan tilikauden 2018 tulos arvioidaan noin 428 000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

Seurakunnan ensi vuoden kirkollisverotulojen on arvioitu vähenevän kaksi prosenttia. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 666 000 euroa eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Talousarviossa vuoden 2018 ulkoiset toimintakulut ovat noin 3,8 miljoonaa euroa. Investointeihin kuluu 106 000 euroa.

Kokonaisuudessaan vuoden 2018 talousarviossa palvelu- ja tarvikehankinnat säilyvät edellisvuoden tasolla. Palkoissa varaudutaan yhden prosentin korotuksiin.

Taloussuunnitelmassa on huomioitu vuosien 2019-2020 tuloveroprosentiksi 1,4, jotta vuosikate ei kääntyisi negatiiviseksi. Vuoden 2018 rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät 48 000 euroa.

14.12.2017

Lue lisää