Iso osa henkilöstöstä vaihtuu lähivuosina
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Iso osa henkilöstöstä vaihtuu lähivuosina

Seurakunnasta eläköityy lähivuosina 22 henkilöä. Seurakunta vähentää kuusi henkilötyövuotta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuosina 2018–2025 Siilinjärven seurakunnan henkilöstöstä 40 prosenttia eli 22 henkilöä jää eläkkeelle. Eniten eläkkeelle jääviä on papeissa ja lastenohjaajissa.

Seurakunta vähentää kuusi henkilötyövuotta vuoden 2025 loppuun mennessä. Muiden kuin eläköitymisen perusteella vapautuvien virkojen täyttämisestä päättää kirkkoneuvosto. Uusia vakinaisia virkoja tai tehtäviä ei enää perusteta. Linjaukset on kirjattu seurakunnan vuosien 2018–2025 henkilöstöohjelmaan ja -suunitelmaan, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan.

"Muutosten myötä katoaa paljon kokemusta ja tietoa, mutta samalla on mahdollista uudistaa toimintarakennetta ja tehtävänkuvia", kirkkoherra Seppo Laitanen sanoo.

Eläköitymisen lisäksi seurakunnan henkilöstöpolitiikkaan vaikuttavat heikkenevä taloustilanne, jäsenmäärän väheneminen ja palvelurakenteen muutokset. Palvelurakennetta muuttavat kastettujen ja kirkollisten vihkimisten määrän väheneminen, hautausten määrän kasvu ja rippikoulun uudistaminen.

Henkilöstömäärään vaikuttavista asioista lähiaikoina ratkaistavaksi tulee seurakunnan järjestämän iltapäiväkerhotoiminnan laajuus. Henkilöstömäärään vaikuttavat myös kokonaiskirkolliset hankkeet, kuten väestökirjanpidon siirtyminen keskusrekistereihin.

14.12.2017

Lue lisää