Uusia työntekijöitä seurakuntaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Uusia työntekijöitä seurakuntaan

Seurakunnan kappalaisen virka tulee avoimeksi elokuussa. Maaliskuussa kirkkoherranvirastossa aloittaa Mirka Karhunen. Seurakuntaan kutsutaan osa-aikaiseksi uudeksi papiksi Matias Koponen. Diakonian sijainen Kirsi Launonen jatkaa.

Pastori Satu Väätäisen virkasuhde Siilinjärven seurakunnan I kappalaisena päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.7.2018, ja virka tulee avoimeksi 1.8.2018. Henkilöstösuunnitelmansa mukaisesti seurakunta pyytää tuomiokapitulia julistamaan viran haettavaksi.

Toiseksi kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille pappisvihkimyksen saamista osa-aikaista (60 %) seurakuntapastorin virkaa varten ajalle 1.6.–31.12.2018. Kirkkoneuvosto kutsuu tehtävään teologian maisteri Matias Koposen. Pappisvihkimys on helatorstaina 10.5.2018.

Kirkkoneuvosto palkkaa kasvatustieteiden kandidaatti Mirka Karhusen toimistosihteeriksi kirkkoherranvirastoon 1.3.2018 alkaen. Tehtävä on voimassa toistaiseksi.

Kirkkoneuvosto valitsi diakoniaviranhaltijan viransijaiseksi ajalle 1.4.2018–31.7.2019 sosionomi-diakoni Kirsi Launosen. Launonen on hoitanut tehtävää seurakunnassa määräaikaisena jo aiemmin ja palaa siihen nyt lyhyen poissaolon jälkeen.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.2.2018.

21.2.2018