Lähetysjuhlia tuetaan 5000 eurolla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Lähetysjuhlia tuetaan 5000 eurolla

Kirkkoneuvosto myönsi Kuopion Lähetysjuhlille 5 000 euron avustuksen. Taloudellisen tuen lisäksi Siilinjärven seurakunta osallistuu Lähetysjuhliin työntekijäpanoksella. Lähetysjuhlst järjestetään Kuopiossa 25.27.5.2018.

Kirkkoneuvoston myöntämä 5 000 euron avustus on Siilinjärven seurakunnan vastaus Kuopion seurakuntayhtymän avustusanomukseen. Avustuksella on mahdollista kattaa juhlilla esiintyvän afrikkalainen kuoron osallistumiskuluja, joita ei juhlien talousarviota laadittaessa ole voitu huomioida.

Lähetysjuhlien järjestäjinä ovat Suomen Lähetysseura ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä, Kuopion hiippakunta, Siilinjärven seurakunta ja Kuopion kaupunki. Juhlien rahoitukseen Kuopion seurakuntayhtymä on varannut 175 000 euroa ja Suomen Lähetysseura 52 000 euroa. Kuopion kaupunki osallistuu kustannuksiin tilojen ja tapahtumapaikkojen vuokrien kautta.

Siilinjärven seurakunnasta juhlien johtoryhmän jäsenenä on kirkkoherra ja ohjelmaryhmässä pastori Matti Hoffrén. Lisäksi tapahtumien järjestelyihin ja viestinnän tehtäviin osallistuu Siilinjärven seurakunnan työntekijöitä.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.2.2018.

21.2.2018

Aiheesta aiemmin:
Siilinjärvi mukaan Kuopion Lähetysjuhliin 2018 (18.5.2017)