Vuosi 2017 ylitti talousodotukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuosi 2017 ylitti talousodotukset

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 5 400 euroa ylijäämäinen.

Siilinjärven seurakunnan tuloslaskelman mukaan vuonna 2017 toimintaan kului liki 3,8 miljoonaa euroa (vähennystä 2,8 %) ja toimintatuottoja kertyi runsaat 706 000 euroa (kasvua edellisvuoteen 10 %). Tuottoja lisäsivät arvoitua suuremmat puunmyyntitulot.  Kuluja säästettiin henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65 prosenttia. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa seurakunnalle kertyi reilut 3,2 miljoonaa euroa (kasvua 0,3 %).

Toiminnan vuosikatteeksi muodostui vajaa 454 000 euroa, joka on peräti 220 prosenttia edellisvuotta parempi. Investointeihin kului liki 166 000 euroa.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius paranivat. Vuosikatetta kohensivat arvioitua suuremmat puunmyyntitulot, verotulot ja rahoitustuotot sekä toimintakulujen säästöt.

Suunnitelmakaudella 20182020 korkea poistotaso ja heikentyvä verotulokehitys heikentävät merkittävästi tulevia tuloksia. Vuonna 2019 toiminnan vuosikate kääntynee negatiiviseksi ja tuloveroprosenttia jouduttaneen korottamaan tai karsimaan toimintakuluja merkittävästi. Seurakunnan talouskehitystä uhkaavat luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike.

Siilinjärven seurakuntaan kuului vuoden 2017 lopussa 16 926 jäsentä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 200 hengellä. Henkilöstöä seurakunnassa oli vuoden lopussa 59. Henkilöstömäärä väheni vuoden takaisesta kuudella työntekijällä.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.3.2018.

Lue lisää jäsentilanteesta.

22.3.2018


pdf liite

Kirkkoneuvoston hyväksymä seurakunnan tasekirja 2017 (pdf)