Seurakuntavaaleihin esitetään kahta äänestysaluetta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaaleihin esitetään kahta äänestysaluetta

Kirkkoneuvosto kannattaa seurakunnan jakamista äänestysalueisiin marraskuun seurakuntavaaleissa. Aluejaosta ja vaalilautakunnan kokoonpanosta päättää kirkkovaltuusto huhtikuun lopussa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Siilinjärven seurakunnan alue jaetaan kahteen äänestysalueeseen: Toivala-
Vuorelaan ja kirkonkylään. Aiemmin Siilinjärveä ei seurakuntavaaleissa ole jaettu äänestysalueisiin.

Neuvoston esityksen mukaisesti varsinaisena vaalipäivänä Siilinjärven seurakunnassa olisi kaksi äänestyspaikkaa aluejaon mukaisesti. Uuden kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen mukaan kiertäviä äänestyspaikkoja ei saa järjestää.

Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018, ja ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.–10.11. Aiemmin vaalit pidettiin viikkoa aiemmin ja ennakkoäänestys maanantaista perjantaihin. Vaalilautakunta määrää äänestyspaikat, eikä kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka.

Ohjeet vaalilautakunnan kokoonpanosta ovat tiukentuneet. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Aluejaon johdosta ja esteellisyyden minimoimiseksi seurakunnan kirkkoneuvosto esittää vaalilautakuntaan valittavaksi puheenjohtajan, kymmenen jäsentä ja yksitoista varajäsentä.

Uusien säännösten mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen. Jos kirkkoherra ei ole seurakunnan jäsen, hän voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana mutta ei puheenjohtajana kuten aiemmin.

Kirkkolain ja vaalijärjestyksen muutokset vaativat eduskunnan hyväksynnän kevään aikana.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.3.2018.

Lue lisää seurakuntavaaleista.

22.3.2018