Diakonian viran täyttäminen selvitetään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Diakonian viran täyttäminen selvitetään

Yhden diakoniatyöntekijän irtisanouduttua virastaan kirkkoneuvosto selvittää, täytetäänkö virka. Kirsi Launonen hoitaa avointa virkaa heinäkuun 2019 loppuun.

Seurakunnan vakituinen diakonityöntekijä Marjo Heiskanen on irtisanoutunut virastaan 23.4.2018 lukien. Näin ollen myös Heiskasen sijaisena toimivan Kirsi Launosen virkasuhde päättyy samaan aikaan. Kirkkoneuvosto päätti valita Launosen hoitamaan avointa diakonian virkaa ajalla 24.4.2018-31.7.2019.

Syyskuun 2018 loppuun mennessä seurakunta selvittää diakonia- ja perhetyön virkajärjestelyt. Selvityksessä tutkitaan, onko avoin diakonian virka välttämätöntä täyttää vai voidaanko sen tehtävät järjestää muuten. Samalla tutkitaan mahdollisuus muuttaa perhetyöntekijän virka diakonianviraksi. Selvitys perustuu henkilöstösuunnitelman, jonka kokonaistavoitteena on, että diakonia- ja perhetyöstä voitaisiin vähentää yksi työntekijä. Diakonian virka voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 25.4.2018.

26.4.2018