Neuvosto nimesi tietosuojasta vastaavat
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvosto nimesi tietosuojasta vastaavat

Seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimettiin Marko Torvinen ja tietosuojan yhteyshenkilöksi Urpo Reponen.

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan tietosuojavastaavaksi järjestelmäasiantuntija Marko Torvisen Itä-Suomen it-aluekeskuksesta ja tietosuojan yhteyshenkilöksi seurakunnan talousjohtajan Urpo Reposen. Nimitykset perustuvat Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen. Lisäksi Siilinjärven seurakunnassa on viisihenkinen tietosuojatyöryhmä.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetusta sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Julkisen sektorin toimijana seurakunnalla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Tämän tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaava ei ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lain mukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen rekisterinpitäjälle (seurakunnalle).

EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asetuksella varmistetaan ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen myös digiaikana. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia ja rekisteröidyille uusia oikeuksia. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 25.4.2018.

26.4.2018