Metsänhoito ostetaan Metsuripalvelu Haka Oy:ltä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Metsänhoito ostetaan Metsuripalvelu Haka Oy:ltä

Kirkkoneuvosto päätti hankkia vuosien 2018-2020 metsänhoitopalvelut Metsuripalvelu Haka Oy:ltä. Hoitotyö maksaa 26 500 euroa.

Vuosina 2018-2020 seurakunnan metsissä raivataan hakkuualaa 4 hehtaaria, varhaisperataan taimikkoa 18,3 ja perataan taimikkoa 48,7 hehtaaria sekä hoidetaan nuorta metsää 3,9 hehtaaria. Kirkkoneuvosto ostaa metsänhoidon edullisimman tarjouksen perusteella Metsuripalvelu Haka Oy:ltä 26 500 eurolla.

Seurakunta sai metsänhoidosta tarjoukset kuudelta metsäpalveluyrittäjältä.

Seurakunnalla on metsää yhteensä 730 hehtaaria, josta suojeltuja alueita on vajaa 30 hehtaaria.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 25.4.2018.

26.4.2018