Seurakuntavaaleissa äänestetään kahdella alueella
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakuntavaaleissa äänestetään kahdella alueella

Seurakuntavaalien tunnus on #minunkirkkoni.

Marraskuun seurakuntavaaleissa äänestetään varsinaisena vaalipäivänä 18.11. Toivala-Vuorelan ja kirkonkylän äänestysalueilla. Vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtaja ja 10 jäsentä.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto päätti jakaa seurakunnan kahteen äänestysalueeseen marraskuun seurakuntavaaleissa. Äänioikeutettu voi vaalipäivänä 18.11. äänestää aluejaon mukaan vain oman alueensa äänestyspisteessä Toivala-Vuorelassa tai kirkonkylässä. Aiemmin Siilinjärveä ei seurakuntavaaleissa ole jaettu äänestysalueisiin.

Uuden kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen mukaan varsinaisena vaalipäivänä kiertäviä äänestyspaikkoja ei saa järjestää. Näin ollen Siilinjärvellä päädyttiin jakamaan seurakunta äänestysalueisiin.

Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018, ja ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.–10.11. Vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat, eikä kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka.

Vaalilautakuntaan 11 jäsentä

Seurakunnan vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Pekka Joutsenoja, jäseniksi Anne Niemelä, Heidi Hirvonen, Eija Pitkänen, Päivi Rissanen, Irja Kuosmanen, Pekka Eskelinen, Risto Skottman, Viljo Nuutinen, Urpo Häkkinen ja Seppo Roivainen. Lautakuntaan varajäseniksi valittiin Beatrice Kraft, Matti Eskelinen, Riitta Ruuskanen, Maija-Riitta Niemelä, Maikki Räisänen, Merja Karttunen, Reino Tuhkanen, Anneli Pääkkönen, Onni Hokkanen, Pekka Heiskanen ja Ahti Planman.

Vaalilautakunnan koko kasvoi edellisistä seurakuntavaaleista huomattavasti, koska seurakunta on nyt jaettu äänestysalueisiin ja vaalilautakuntaa koskevat säädökset ovat tiukentuneet. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Uusien säännösten mukaan kirkkoherra ei ole enää virkansa puolesta vaalilautakunnan jäsen. Jos kirkkoherra ei ole seurakunnan jäsen, hän voi toimia vaalilautakunnassa asiantuntijana mutta ei puheenjohtajana kuten aiemmin.

Vaalilautakunta valmistelee vaalit, laatii äänioikeutettujen luettelon, käsittelee valitsijayhdistysten asiakirjat ja ehdokaslistat, toimittaa niin ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen kuin varsinaisen vaalipäivän äänestyksen, laskee äänet ja vahvistaa vaalin tuloksen sekä vastaa muutoksenhausta.

Kirkkolain ja vaalijärjestyksen muutokset ovat tulleet voimaan 16.4.2018.

Lue lisää kirkkovaltuuston kokouspöytäkirjasta 26.4.2018.

Lue lisää seurakuntavaaleista.

26.4.2018