Seurakunta myy puuta Pöljältä
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta myy puuta Pöljältä

Seurakunta myy 4 130 kuutiota puuta Iisalmen Sahoille 200 000 eurolla.

Myytävä 22 hehtaarin suuruinen leimikko sijaitsee Siilinjärvellä Pöljän kylässä. Puolet alueesta on avohakkuuta ja puolet ensiharvennus- tai harvennushakkuuta. Puusto on pääasiassa kuusta. Leimikko on määrä korjata ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Puukaupasta saatiin tarjoukset Stora Ensolta, Iisalmen Sahoilta, UPM-Kymmene Metsältä, Keitele Forestilta ja Metsäliitto Osuuskunnalta.

Siilinjärven seurakunta tekee puukauppoja vuosittain yhdestä kahteen. Edellisen kerran seurakunta möi puuta Pöljän leimikosta viime heinäkuussa. Seurakunnalla on metsää yhteensä 730 hehtaaria, josta suojeltuja alueita on vajaa 30 hehtaaria.

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 23.5.2018.

24.5.2018