Viinamäen hautausmaan aitaaminen viivästyy
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Viinamäen hautausmaan aitaaminen viivästyy

Kirkkoneuvosto päätti uudistaa Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman, jotta hautausmaa olisi mahdollista aidata esimerkiksi metalliaidalla. Aidan rakentamiseen varaudutaan vuonna 2019.

Viinamäen hautausmaan reunustavia kuusia on kaadettu tänä keväänä, ja seurakunta oli varautunut uudistamaan hautausmaan aidan Tarinantien ja moottoritien sivuilta tämän vuoden aikana. Uusi aita voisi olla metalli- tai kiviaita. Viinamäen hautausmaan nykyisen käyttösuunnitelman mukaan aidan tulisi kuitenkin olla kuusiaita.

Aitatyypin muuttaminen edellyttää hautausmaan käyttösuunnitelman muuttamista. Myös Kasurilantien puoleinen kuusiaita jouduttaneen uusimaan lähivuosina.

Hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto ja sen vahvistaa hiippakunnan tuomiokapituli. Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelma on vahvistettu vuonna 1982.

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 23.5.2018.

24.5.2018