Tietosuoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Siilinjärven seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Siilinjärven seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi.  Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Rekisteröity voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Haarahongantie 4, Siilinjärvi). Virasto on avoinna mape klo 911 ja 1214.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. Tietosuojaselosteisiin sisältyy toimintaohje rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi.

Ohessa ovat asiakastyössämme käytettävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet pdf-muodossa.

Lisätietoja tietosuojasta


pdf liite

Lapsityön tietosuojaseloste

pdf liite

Nuorisotyön tietosuojaseloste

pdf liite

Rippikoulutyön tietosuojaseloste

pdf liite

Musiikkityön tietosuojaseloste

pdf liite

Diakonia-, perhe- ja lähetystyön tietosuojaseloste

pdf liite

Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste

pdf liite

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

pdf liite

Hautaustoimen tietosuojaseloste

pdf liite

Ostoreskontran tietosuojaseloste

pdf liite

Laskutuksen ja myyntireskontran tietosuojaseloste

pdf liite

Luottamushenkilötietojen tietosuojaseloste

pdf liite

Vuorelan kirkon kulunvalvonnan tietosuojaseloste

pdf liite

Vuorelan kirkon kameravalvonnan tietosuojaseloste