Kappalaiseksi esitetään Teemu Voutilaista
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kappalaiseksi esitetään Teemu Voutilaista

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pastori Teemu Voutilaisen valitsemista seurakunnan I kappalaisen virkaan. Kirkkoneuvosto on kannassaan yksimielinen.

Voutilaisella on hakijoista pisin työkokemus pappina sekä viran erityistarpeisiin nähden paras koulutus ja työkokemus. Lisäksi hän on toiminut lähiesimiestehtävissä ja kirkkoherran sijaisena.

Virkaa haki kahdeksan hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Tuomiokapitulin lausunnon mukaan kaikki hakijat ovat kelpoisia virkaan. Seurakunnan haastatteluryhmä valitsi hakijoista haastatteluun Paula Hagman-Puustisen, Risto Huotarin, Johanna Porkolan ja Teemu Voutilaisen hakemusasiakirjojen perusteella. Haastattelut pidettiin kesäkuun alussa.

Seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee kappalaisen toimittamalla kappalaisen vaalin 27. kesäkuuta. Kappalainen saa Kuopion hiippakunnan tuomikapitulilta virkamääräyksen aikaisintaan elokuun puolivälissä ja pääsee siten aloittamaan virassaan syys-lokakuussa. Virkasuhteeseen määrätään kuuden kuukauden koeaika.

Kappalainen tulee toimimaan kirkkoherran sijaisena. Tällä hetkellä viran erityisvastuualueina ovat jumalanpalveluselämään ja aikuistyöhön liittyvät valmistelu- ja koordinointitehtävät.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 13.6.2018, uutisesta 24.5.2018 sekä tiedotteesta 18.4.2018.

14.6.2018