Diakonia- ja lapsityön virkajärjestelyt työn alla
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Diakonia- ja lapsityön virkajärjestelyt työn alla

Kirkkoneuvosto käsitteli diakoniatyön virkaselvityksen, jossa on otettu kantaa mm. yhden diakoniaviran mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksiin. Seurakunnan lapsityöhön päätettiin palkata työntekijä oppisopimuksella paikkaamaan eläköitymisestä seuraavaa henkilöstövajetta.

Huhtikuussa aloitettu diakoniatyön virkaselvitys jatkui kirkkoneuvostossa johtavan diakoniaviranhaltijan Liisa Tiilikaisen kuulemisella. Selvitys perustuu seurakunnan henkilöstösuunnitelmaan, jossa tavoitteena on vähentää diakonia- ja perhetyöstä yksi työntekijä. Selvityksen perusteella seurakunta selkiyttää diakonia- ja perhetyön toiminta- ja tiimirakennetta.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi johtavan diakoniaviranhaltijan tekemän selvityksen, jossa on otettu kantaa yhden diakoniaviran mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksiin, tehtävien jakamiseen diakoniatiimissä ja perhetyöntekijän viran muuttamiseen diakonianviraksi. Selvityksen mukaan diakoniatyön asiakaskontaktien määrä ei ole vähentynyt, vaikka seurakunnan jäsenmäärä on viiden viime vuoden aikana vähentynyt. Huomionarvoista on, että seurakunnan diakoniatyö palvelee kaikkia avuntarvitsijoita, myös kirkkoon kuulumattomia. Jos yksi diakonianvirka vähennettäisiin, muun muassa eläkeikäisten ryhmistä ja kouluyhteistyöstä jouduttaisiin vähentämään diakoniatyöntekijöiden työpanosta, joka on huomattava.

Diakonian ja perhetyön virkojen säilyttämisen puolesta ovat kirkkoneuvostolle lähettäneet vetoomuksen Siilinjärven kunnan lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu ja mielenvireyspalveluiden vastaava sairaanhoitaja, Siilinjärven Virkistys ry:n hallitus, seurakunnan perhetyön vastuuryhmä ja kolme yksityishenkilöä.

Siilinjärven seurakunnassa on nyt avoimena yksi diakonian virka, jota hoitaa määräaikainen viranhaltija. Virka voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa. Päätös diakoniavirkojen tulevaisuudesta tehdään elokuussa.

Lastenohjaukseen työpanosta oppisopimuskoulutuksella

Kirkkoneuvosto päätti palkata koulunkäyntiavustaja Heli Kuittisen seurakunnan lapsityöhön kokoaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutusajan vahvistaa kirkkoherra. Uuden työntekijän palkkaaminen tuli ajankohtaiseksi, kun lastenohjaajista kaksi jää eläkkeelle lokakuun alussa eivätkä ole käytettävissä syksyn päivä- ja iltapäiväkerhotoiminnassa.

Seurakunnan henkilöstösuunnitelman mukaan lapsityöstä vapautuvien tehtävien täyttäminen edellyttää erillistä selvitystä. Lapsityön koko henkilöstövahvuus on tällä hetkellä henkilötyövuosina mitattuna 12,5. Eläköitymisten ja uuden työntekijän palkkaamisen jälkeen vähennystä on tulossa 0,5 henkilötyövuotta.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 13.6.2018 sekä uutisista Diakoniaviran täyttäminen selvitetään (26.4.2018) ja
40 prosenttia henkilökunnasta eläkkeelle lähivuosina (23.11.2017).

14.6.2018