Veroprosentin nostamista lykätään
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Veroprosentin nostamista lykätään

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto vahvistaa ensi vuoden tuloveroprosentiksi nykyisen 1,25. 

Alijäämäisistä tuloksista huolimatta seurakunta aikoo lykätä ensi vuodeksi suunniteltua veroprosentin korotusta. Vuoden 2019 ennakoitu 160 000 euron alijäämä on mahdollista kattaa edellisvuosien ylijäämästä, jota vuoden 2018 lopussa tullee olemaan noin 3,8 miljoonaa euroa. Nykyisten ennusteiden perusteella veroprosenttia joudutaan korottamaan viimeistään vuodeksi 2022.

Kirkollisveroprosentin vahvistaa seurakunnan kirkkovaltuusto syksyn kokouksessaan.

Vuonna 2018 Siilinjärven seurakunnan kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän 2,7 prosenttia ja verotuloennuste on 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan yleisen ansiokehityksen johdosta 2,3 prosenttia.

Siilinjärven seurakunnan vuoden 2019 ennustettu vuosikate on 317 000 euroa positiivinen ja kasvanut edellisvuoden ennusteesta 16,2 prosenttia. Tilikauden 2019 arvioitu alijäämä johtuu suurista poistoista, joita seurakunnalle on syntynyt viime vuosien suurista kiinteistöjen korjauksista.

Siilinjärven seurakunta on säilyttänyt tuloveroprosenttinsa 1,25:nä jo 1970-luvun alkupuolelta. Siilinjärven kirkollisveroprosentti on Kuopion hiippakunnan pienin.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 15.8.2018.

16.8.2018