Diakonian virka avoimeksi
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Diakonian virka avoimeksi

Kirkkoneuvosto päätti täyttää avoinna olevan diakonianviranhaltijan viran 1.8.2019 lukien. Virka julistettiin haettavaksi 31.8.2018 mennessä.

Haastattelutyöryhmään nimettiin Liisa Tiilikainen, Olli Kortelainen, Pekka Joutsenoja, Ritva Venäläinen ja Urpo Reponen.

Seurakunta selvitti diakoniatyön virkojen tilanteen aiemmin tänä vuonna. Selvitys perustui seurakunnan henkilöstösuunnitelmaan.

Nyt avoimena olevaa diakonian virkaa hoitaa määräaikainen viranhaltija 31.7.2019 saakka.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 15.8.2018 ja uutisesta 14.6.2018.

16.8.2018


Linkki viran hakuilmoitukseen (avoinna hakuajan ajan).