Seurakunta sitoutuu hyvän työyhteisön pelisääntöihin
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta sitoutuu hyvän työyhteisön pelisääntöihin

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan sitoumuksen työyhteisön hyvän käytöksen edistämiseksi ja ohjeet ristiriitojen käsittelemiseksi.

Siilinjärven seurakunta sitoutuu edistämään hyvää käytöstä ja työkulttuuria. Työyhteisössä puututaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Seurakunta seuraa työyhteisönsä tilaa ja tukee aktiivisesti asiallista työkulttuuria. Nämä linjaukset seurakunta on koonnut tuoreeseen asiakirjaan Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Asiakirja perustuu kirkon pääsopijaosapuolten suositukseen, ja siihen on otettu myös ohjeet luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen puuttumisesta.

Kirkon pääsopijaosapuolten suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä on laadittu tukemaan työpaikkoja lakisääteisistä velvoitteista huolehtimiseksi. Ne muistuttavat, että hyvä työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia.

Kevan Julkisen alan työhyvinvointi 2016 -tutkimuksen mukaan vuonna 2016 kirkossa oli viimeisen 12 kuukauden aikana 25 % henkilöstöstä kokenut vähintään kerran epäasiallista kohtelua tai kiusaamista esimiehen tai työtoverin taholta.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 19.9.2018.

20.9.2018