Hautausmaan ympäristöä kohennetaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hautausmaan ympäristöä kohennetaan

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaan katselmuksen. Seurakunta tehostaa kierrätystä hautausmailla, ja Viinamäen hautausmaalle rakennetaan uusi aita vuonna 2019. Lisäksi hautajaisohjeita täsmennetään.

Hautausmaan katselmuksen perusteella kirkkoneuvosto toteaa, Siilinjärven seurakunnan hautaustoimen säädöksiä on pääosin noudatettu. Hautojen ja hautausmaan hoidon todettiin olevan hyvällä tasolla. Seurakunta kuitenkin täsmentää omaisille ja työntekijöille suunnattua ohjeistusta hautajaisjärjestelyistä.

Seurakunta tehostaa jätteiden kierrätystä hautausmailla uusimalla jätepisteitä niin, että eri jätetyypeillä on keräysasiat samassa paikassa. Suunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Viinamäen hautausmaalla huoltorakennuksen edustan maanpinnan muotoiluun varaudutaan vuoden 2019 talousarviossa.

Lisäksi kirkkoneuvosto antoi luvan poistaa hautakivien takaa puut, jotka kallistavat hautakiviä.

Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaiden katselmuksen vuosittain.

Hautausmaan aidan uusiminen etenee

Viinamäen hautausmaan aitaamisesta käynnistetään suunnitteluprosessi tänä vuonna ja aidan hankintaan varaudutaan ensi vuoden budjetissa.

Viinamäen hautausmaan reunustavia kuusia kaadettiin tänä keväänä Tarinantien ja moottoritien sivuilta. Hautausmaa on tällä hetkellä vain puoliksi aidattu.

Säädösten mukaan hautausmaan tulee olla aidattu tai muuten rajattu. Viinamäen hautausmaan nykyisen käyttösuunnitelman mukaan aidan tulisi olla kuusiaita, mutta valmisteilla olevassa uudessa käyttösuunnitelmassa on tarkoitus väljentää aidan materiaalivaatimusta. Uusi aita voisi olla esimerkiksi kuusi-, metalli- tai kiviaita. Tavoitteena on, että hautausmaa aidataan vuonna 2019. Myös Kasurilantien puoleisen kuusiaidan uusiminen selvitetään samassa yhteydessä.

Hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto ja sen vahvistaa hiippakunnan tuomiokapituli.

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 19.9.2018 sekä uutisista 24.5.2018 ja 23.4.2018.

20.9.2018