Seurakunta osallistuu työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Seurakunta osallistuu työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan osallistumisen pilottiseurakuntana Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen 2019–2020.

Hanke käynnistyy Siilinjärven seurakunnassa helmikuussa 2019. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat Suonenjoen ja Männistön seurakunnat.

Hankkeessa kehitetään pilottiseurakuntien avulla Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille ja sen 52 seurakunnalle työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä tukevat työhyvinvoinnin kehittämisrakenteet ja menetelmät. Niiden avulla tuomiokapitulin on mahdollista koordinoida ja tukea työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä seurakunnissa.

Pilottiseurakunnat saavat työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen tueksi asiantuntijatukea. Hanke toteutetaan hiippakunnan ja Työsuojelurahaston rahoituksella. Hankkeesta ei synny kustannuksia seurakunnille.

Kuopion hiippakunnan seurakunnissa työskentelee noin 2 000 työntekijää ja seurakuntalaisten määrä on noin 400 000.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 19.9.2018.

20.9.2018