Vuoden 2019 toimintasuunnitelma käsiteltiin kirkkoneuvostossa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma käsiteltiin kirkkoneuvostossa

Kirkkoneuvosto tutustui ensi vuoden toimintasuunnitelmiin. Neuvosto jatkaa käsittelyä marraskuussa.

Vuosi 2019 on Siilinjärven seurakunnan elämässä uuden etsimisen ja uusiutumisen vuosi. Uusi kirkkovaltuusto aloittaa toimikautensa 1.1.2019. Vuoden aikana seurakunta alkaa työstää uutta toimintastrategiaa. Seurakunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt osallistuvat hiippakunnalliseen työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen vuosina 2019–2020.

Vuoden 2019 aikana seurakunnan jumalanpalveluselämää kehitetään uuden jumalanpalvelusfoorumin avulla ja rippikoulua kehitetään ottamalla nuoret mukaan rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen yhä keskeisemmin. Kohtaamista korostetaan niin diakonia- ja maahanmuuttajatyössä kuin seurakuntatoiminnassa kautta linjan. Tulevan vuoden aikana Siilinjärven seurakunta uudistaa verkkosivunsa. Kasvatustyössä panostetaan rauhankasvatukseen. Rauha on Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen teema vuosina 2018–2019.

Kirkkoneuvosto tekee valtuustolle esityksensä seurakunnan ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta marraskuussa. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman joulukuussa.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 10.10.2018.

11.10.2018