Vuoden 2019 talousarvio miinuksella
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Vuoden 2019 talousarvio miinuksella

Seurakunnan tilikauden 2019 tulos arvioidaan noin 108 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan ensi vuoden talousarvion ja kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman.

Vuoden 2019 talousarviossa seurakunnan vuosikate on 374 850 euroa, mikä on noin 57 000 euroa kirkkoneuvoston antamaa talousarviokehystä parempi. Ennen tilinpäätössiirtoja tilikauden tulos arvioidaan 108 600 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on määrä kattaa edellisten vuosien ylijäämästä. Alijäämä syntyy poistoista, joita on syntynyt edellisvuosien kiinteistöinvestoinneista.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat noin 3 740 000 euroa eli parin prosentin verran edellisvuotta pienemmät. Henkilöstökuluihin käytetään verotuloista 66,8 % ja toiminnan kuluista 65,3 % kohdistuu henkilöstökuluihin.

Vuonna 2019 seurakuntataloudessa kertyy toimintatuottoja 668 000 euroa. Ensi vuoden kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 2,7 % ja valtionrahoituksen laskevan 1,9 % edellisvuodesta. Investointteihin käytetään 87 000 euroa. Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös mm. puunmyyntituloilla, vuokratuloilla ja maksuilla.

Vuoden 2019 rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat kasvavat 287 000 euroa.

Talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 hyväksyy kirkkovaltuusto kokouksessaan 13.12.

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.11.2018.

22.11.2018