Hautausmaan käyttösuunnitelma uusitaan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hautausmaan käyttösuunnitelma uusitaan

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman. Uudessa suunnitelmassa otetaan kantaa mm. aitatyyppiin ja haudan koskemattomuusaikaan.

Suunnitelma sisältää hautausmaa-alueen, -rakennusten ja -rakenteiden perustiedot aiempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Suunnitelman mukaan hautausmaan aitaa uusittaessa voidaan käyttää myös kivi-, puu- tai metalliaineksesta valmistettua aitaa. Haudan koskemattomuusajaksi on määritelty koko hautausmaalla 30 vuotta. Arkkuhautaan haudatun uurnan koskemattomuusaika on kuitenkin vähintään 15 vuotta.

Hautausmaan käyttösuunnitelma on selvennetty ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön erityiset rajoitukset.

Kirkkovaltuuston hyväksynnän jälkeen suunnitelman vahvistaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.11.2018 sekä uutisista 20.9.201824.5.2018 ja 23.4.2018.

22.11.2018