Talousarvio miinuksella – uusi strategia valmisteluun
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Talousarvio miinuksella – uusi strategia valmisteluun

Seurakunnan ensivuoden tulos arvioidaan noin 108 000 euroa alijäämäiseksi, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämästä.

Siilinjärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021. Talousarviossa seurakunnan vuosikate on 374 850 euroa, mikä on noin 57 000 euroa talousarviokehystä parempi. Ennen tilinpäätössiirtoja tilikauden tulos arvioidaan 108 600 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä syntyy poistoista, joita on syntynyt edellisvuosien kiinteistöinvestoinneista, ja se aiotaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä.

Seurakunnan käyttötalouden ulkoiset toimintakulut ovat noin 3 740 000 euroa eli parin prosentin verran edellisvuotta pienemmät. Henkilöstökuluihin käytetään verotuloista 66,8 % ja toiminnan kuluista 65,3 % kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstön kouluttamiseen on varattu 30 000 euroa.

Vuonna 2019 seurakuntataloudessa kertyy toimintatuottoja 668 000 euroa. Ensi vuoden kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 2,7 % ja valtionrahoituksen laskevan 1,9 % edellisvuodesta. Investointeihin käytetään 87 000 euroa. Verotulot eivät riitä kattamaan toiminnan menoja, vaan seurakunnan toimintaa katetaan myös mm. puunmyyntituloilla, vuokratuloilla ja maksuilla.

Vuoden 2019 rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat kasvavat 287 000 euroa.

Toimintaa kehitetään

Vuosi 2019 on Siilinjärven seurakunnan elämässä uuden etsimisen vuosi. Uusi kirkkovaltuusto aloittaa toimikautensa 1.1.2019. Vuoden aikana seurakunta uusii vuonna 2015 myönnetyn Kirkon ympäristödiplominsa ja laatii kiinteistöstrategian 5–10 vuodeksi. Ensi vuonna aletaan valmistella myös uutta kuusivuotista toimintastrategiaa. Lisäksi seurakunnan henkilöstö  osallistuu hiippakunnalliseen työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen seuraavan kahden vuoden ajan. 

Vuoden 2019 alkana seurakunnan jumalanpalveluksia kehitetään uuden jumalanpalvelusfoorumin avulla. Rippikoulussa puolestaan otetaan nuoret ja perheet mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhä keskeisemmin. Kohtaamista korostetaan niin diakonia- ja maahanmuuttajatyössä kuin seurakuntatoiminnassa kautta linjan. Tulevan vuoden aikana Siilinjärven seurakunta myös uudistaa verkkosivunsa. Kasvatustyössä panostetaan rauhankasvatukseen.  Rauha on Suomen evankelisluterilaisen kirkon kasvatuksen teema vuosina 2018–2019.

Lisätietoja kirkkovaltuuston pöytäkirjasta 13.12.2018 sekä talousarviokirjasta

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous on 9.1.2019 klo 18.

14.12.2018