Valtuusto hyväksyi hautausmaasuunnitelman
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Valtuusto hyväksyi hautausmaasuunnitelman

Kirkkovaltuusto hyväksyi  Siilinjärven Viinamäen hautausmaan käyttösuunnitelman. Uudessa suunnitelmassa otetaan kantaa mm. aitatyyppiin ja haudan koskemattomuusaikaan.

Suunnitelman mukaan hautausmaan aitana voidaan käyttää kuusiaidan sijasta kivi-, puu- tai metalliaineksesta valmistettua aitaa. Haudan koskemattomuusajaksi on määritelty koko hautausmaalla pääsääntöisesti 30 vuotta, ja hautapaikkaoikeuden kesto pitenee nykyisestä 25 vuodesta 30 vuoteen. Uuteen käyttösuunnitelmaan on aiempaa yksityiskohtaisemmin kirjattu hautausmaan alueen, rakennusten ja rakenteiden perustiedot. Siinä myös selvennetään hautausmaakaavan ja hautaamisen yksityiskohtia. 

Suunnitelman vahvistaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.

Viinamäen hautausmaan aita uusitaan uuden käyttösuunnitelman mukaisesti vuonna 2019.

Lue aiheesta lisää kirkkovaltuuston pöytäkirjasta 13.12.2018kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 21.11.2018 sekä uutisista 20.9.201824.5.2018 ja 23.4.2018.

14.12.2018