Neuvosto valitsi edustajia ja omaisuuden tarkastajan
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvosto valitsi edustajia ja omaisuuden tarkastajan

Kautensa aluksi seurakunnan kirkkoneuvosto nimesi edustajat Kotipolku Oy:n hallitukseen ja yhtiökokoukseen sekä Saari-Julkulan osakaskunnan vuosikokouksiin. Seurakunnan omaisuuden tarkastajaksi valittiin Janne Kasurinen.

Kirkkoneuvosto nimesi kaudeksi 2019–2020 Siilinjärven Kotipolku Oy:n hallitukseen Saara Lehtolan (varajäsen Ritva Venäläinen) ja yhtiökokousedustajaksi Liisa Väätäisen (varalla Leena Korhonen). Seurakunta on osakkaana Pohjois-Kallavedellä toimivassa Saari-Julkulan osakaskunnassa, jonka vuosikokouksiin kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen Jarkko Juvosen (varalla Risto Kröger) seuravaksi kahdeksi vuodeksi.

Niin ikään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan omaisuuden tarkastajaksi Janne Kasurisen, joka tarkastaa vuosittain seurakunnan omistamien rakennusten ja niissä olevan irtaimiston kunnon. 

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 23.1.2019.

24.1.2019