Neuvosto tarkisti johdon palkkauksen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Neuvosto tarkisti johdon palkkauksen

Kirkkoherran ja talousjohtajan palkkoja päätettiin nostaa yhteensä 150 eurolla huhtikuusta lukien.

Seurakunnalla on ylimmän johdon palkantarkistukseen käytettävissään kuukausittain 148,38 euroa huhtikuun alusta lukien. Kirkkoneuvosto päätti jakaa summan siten, että kirkkoherra Olli Kortelaisen palkkaa korotetaan 99 euroa ja talousjohtaja Urpo Reposen peruspalkkaa 49,38 euroa. Lisäksi ylimmälle johdolle maksetaan kesäkuussa yhteensä 338 euron kertapalkkio. Samalla aikataululla seurakunnan muun henkilöstön palkkoihin lisätään virka- ja työehtosopimuksen mukaan 1,0 prosentin yleiskorotus ja 368 euron kertapalkkio.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkaukseen sovelletaan Kirkon virka- ja työehtosopimukseen kuuluvaa virkaehtosopimusta ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilusta seurakunnissa. Virka- ja työehtosopimuksen mukaan johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden 2018–2020 aikana tarkisteta yleiskorotuksella kuten muun henkilökunnan palkkoja. Sen sijaan tarkistuksissa sovelletaan seurakunnan päätökseen perustuvaa paikallista järjestelyerää, joka on järjestelyerä on 1,6 prosenttia ylimmän johdon peruspalkoista. 

Lue lisää  kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.2.2019.

21.2.2019