Sijoitukset tuottaneet 8,7 % vuodessa
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Sijoitukset tuottaneet 8,7 % vuodessa

Seurakunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä sijoitusten markkina-arvo oli liki 195 000 euroa hankinta-arvoa suurempi.

Siilinjärven seurakunnalla on täyden valtakirjan varainhoitosopimus Seligson & Co Oy:n kanssa. Sijoitussalkun markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 hankittu salkku on tuottanut noin 8,7 % vuodessa.

Seligsonin sijoitussalkusta kolme neljännestä on osakerahastoja ja yksi neljännes korkorahastoja. Vuonna 2018 salkkuun kuuluvien rahastojen myyntivoittoja tuloutettiin seurakunnalle 192 000 euroa. Myyntivoitot sijoitettiin takaisin Seligsonin rahastoihin. Sijoitusten hankinta-arvo oli tilinpäätöksessä 1,3 miljoona euroa, joten tulouttamatonta myyntivoittoa rahastoista oli vuoden vaihteessa 195 000 euroa.

Lisäksi seurakunnan Osuuskunta Metsäliiton osuuksista kertyi talousarvioon korkoa 1 100 euroa ja Osuuskunta KPY:n osuuksista korkoa 4 500 euroa.

Seurakunnan korkotuotot ja muut rahoitustuotot olivat vuonna 2018 yhteensä liki 198 000 euroa ja rahoituskulut 3 300 euroa. Nettotuotto oli lähes 7 000 euroa talousarviota heikompi.

Vuonna 2019 seurakunnan tavoitteena on saada kirjattua talousarvioon sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoittoja 170 000 euroa.

Rahoitustuotot kattavat 4 % seurakunnan nettokuluista. Suurin osa kuluista katetaan verotuloilla (89 %). Tuloja toiminnan järjestämiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon saadaan myös metsätalouden (4 %) ja osakehuoneistojen tuotoista (0,3 %) ja aiempien vuosien ylijäämistä (2 %).

Lue lisää kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjasta 20.2.2019.

21.2.2019